Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W zależności od problematyki psychologicznej, oferujemy krótkoterminowe lub długoterminowe formy psychoterapii indywidualnej.

Psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa oferowana jest osobom, które dotychczas dość dobrze radziły sobie w życiu i które z różnych przyczyn aktualnie przeżywają konkretny problem. Formuła psychoterapii krótkoterminowej oparta jest na rozmowie między klientem a terapeutą. Jest ograniczona w czasie i skoncentrowana na rozwiązaniu bieżącego problemu. Wychodzimy z założenia, że nie zawsze istnieje konieczność rozpoczynania pracy nad sobą od psychoterapii długoterminowej, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że problemy mogą zostać rozwiązane w krótszym procesie. Takie podejście skraca czas i koszty poświęcone na psychoterapię. Ta forma psychoterapii obejmuje cykl od 5 do 25 pięćdziesięciominutowych sesji psychoterapeutycznych, poprzedzonych konsultacjami.

Długoterminowa indywidualna psychoterapia to forma pracy nad sobą, której ogólnym celem jest głębokie zrozumienie wpływu wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Spotkania z terapeutą odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Formuła długoterminowej psychoterapii oparta jest na rozmowie między klientem a terapeutą. Długi okres trwania psychoterapii stwarza dogodne warunki do poznania źródeł niesatysfakcjonującego funkcjonowania na wielu płaszczyznach: w aspekcie rozwojowym, w aspekcie relacji z innymi ludźmi, w aspekcie poznawczym oraz funkcjonalnym. Sesje z psychologiem trwają pięćdziesiąt minut. Psychoterapia ta jest poprzedzona dwoma lub trzema konsultacjami. Pierwsza konsultacja zawiera także pogłębiony wywiad psychologiczny.

« wróć

Adres

Olsztyńskie Centrum Psychoterapii
KONTAKT
ul. Kopernika 16 m 3, 10-511 Olsztyn

www.kontakt-olsztyn.pl
kontakt@kontakt-olsztyn.pl

Zespół


OLGA JASZAK

cert. PTP nr 305
tel.507 058 685

KATARZYNA POKROPSKA

cert. PTP nr 299
tel. 604 436 777

JOANNA MALON

tel. 512 357 878