Psychoterapia grupowa

Trwa nabór do grupy terapeutycznej, dla młodych wchodzących w dorosłość,która odbywać się będzie od połowy marca 2021r do końca czerwca 2021 Udział w grupie jest poprzedzony konsulatcją. Grupa będzie liczyć 5 osob (ograniczenia związane z pandemią, w reżimie sanitarnym). Na wszelkie szczegółowe pytania udzielimy odpowiedzi podczas konsultacji. Grupa jest prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, w związku z czym osoby szkolące się w terapii mogą otrzymać zaświadczenia o odbytej własnej psychoterapii. Zapraszam na konsultacje pod nr 604436777 Katarzyna Pokropska.

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Będą one zatem widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w grupie nie tylko przeżywane, ale również poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji.

Zatem grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.


« wróć

Adres

Olsztyńskie Centrum Psychoterapii
KONTAKT
ul. Kopernika 16 m 3, 10-511 Olsztyn

www.kontakt-olsztyn.pl
kontakt@kontakt-olsztyn.pl

Zespół


OLGA JASZAK

cert. PTP nr 305
tel.507 058 685

KATARZYNA POKROPSKA

cert. PTP nr 299
tel. 604 436 777

JOANNA MALON

tel. 512 357 878